De Noordkop

We starten weer met bloemschikcursussen!

Beginners: Dinsdagavond 13 september 2022 de eerste les o.l.v. Noraly Klomp.

Gevorderden/vergevorderden: Donderdagavond 15 november 2022 de eerste les o.l.v. Mieke Verschoor.

Locatie: Clusius College Schagen, De Boomgaard 9, 1741 MD Schagen  (ingang Boomgaard)
Aanvang: 19.30 uur.

Lesdagen 2022 beginners (5 lessen) op dinsdagavond:

13 september, 4 oktober, 25 oktober, 15 november en 6 december.

Lesdagen 2022 gevorderden (5 lessen) op donderdagavond:

15 september, 6 oktober, 27 oktober, 17 november en 8 december.

Wilt u graag leren bloemschikken of bent u al gevorderde en wilt u de kneepjes van het vak leren? 
Voor informatie of aanmelden:

bij Mieke 06-1381 6792 miekeverschoor73(at)gmail.com (gevorderden)

bij Noraly 06-1474 3944 noraly_klomp(at)hotmail.com (beginners)

NB. Het is belangrijk dat u vooraf betaalt.

Door het bedrag over te maken verzekert u zich van deelname.
 

Kosten per persoon:
Voor leden van Groei & Bloei:  € 60,00

Voor niet- leden € 71,00

Wilt u dit vóór de eerste bijeenkomst overmaken naar rekening:

NL31 RABO 0157 5823 02 t.n.v. Afd. Schagen van de K.M.T.P.